024 – 2005491 (op werkdagen) [email protected]
0(0)

Bravo leefstijlfactoren en leefstijl coaching

Beschijving

Als diëtist moet je op de hoogte zijn van recente wetenschappelijke inzichten om cliënten een goed advies te kunnen geven. De diëtist is een professional die wetenschappelijke inzichten vertaalt naar praktische adviezen, toegespitst op de individuele cliënt. Een consult in de eerstelijnszorg, waarin het alleen over voeding gaat, is bijna ondenkbaar. Voeding is dusdanig ingebed in het gehele leven, dat een gesprek over voeding raakvlakken heeft met allerlei aspecten van het leven, op zowel fysiologisch als psychosociaal terrein. Een voedingsadvies gericht op blijvende gewichtsreductie en lange termijn gezondheidswinst is bijna per definitie een leefstijladvies.

Het beleid omtrent gecombineerde leefstijl interventie (GLI) wijzigt. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) schrijft in de beleidsregel over de benodigde competenties om een GLI te kunnen aanbieden het volgende: Een zorgaanbieder van de GLI moet aantoonbaar voldoen aan de benodigde competenties. Om te voorkomen dat personen die niet bevoegd en bekwaam zijn zich aanbieden de GLI te leveren, meent het Zorginstituut in het addendum dat de aanbieder minimaal moet voldoen aan de competenties van de hbo-leefstijlcoach2. Deze minimale eis kan in één professional verenigd zijn, of in een combinatie van professionals. Met deze minimale eis hebben zorgverzekeraars een houvast om onbevoegde hulpverleners buiten de deur te houden. Dat de betrokken beroepsbeoefenaren beschikken over de benodigde competenties kan blijken uit hun respectievelijke (BIG)-registers. Verzekeraars kunnen in hun polisvoorwaarden opnemen dat de zorg alleen voor vergoeding in aanmerking komt, indien een zorgaanbieder staat ingeschreven in een door de verzekeraar aangewezen register.

Leerdoelen

 • De diëtist vergroot haar/zijn kennis op gebied van BRAVO leefstijlfactoren
 • De diëtist vergroot haar/zijn inzicht in de mate waarin leefstijladviezen een rol spelen bij gezondheidsbevordering en ziektereductie
 • De diëtist heeft inzicht in de wetenschappelijke literatuur en kent de NHG-standaarden op gebied van problematisch alcoholgebruik, slaapproblemen en roken
 • De diëtist kan zijn/haar adviezen beter toespitsen op de risicoprofielen van de cliënten, die met gezonde leefstijladviezen hun gezondheid willen bevorderen
 • De diëtist verkrijgt door de bestudering van de aangereikte literatuur zicht op de samenhang van BRAVO-leefstijladviezen
 • De diëtist kan de cliënt praktische tools aanreiken om stress en slaapproblemen te verminderen
 • De diëtist weet tools in te zetten om overmatig alcoholgebruik bespreekbaar te maken en vast te stellen
 • De diëtist kan een eenvoudig beweegschema opstellen
 • De diëtist weet haar/zijn grenzen te bepalen op gebied leefstijl en weet naar welke professional door te verwijzen
 • De diëtist zoekt multidisciplinaire samenwerking om cliënten maximaal te kunnen begeleiden

Om bovenstaande leerdoel te bereiken, heeft de diëtist een sociale kaart van de eigen regio

Procedure

In deze e-learning zijn voor de drie onderste criteria een reeks leerdoelen opgesteld en daarop aansluitende literatuur beschikbaar gesteld. De literatuur dient eerst bestudeerd te worden voordat de toetsvragen worden beantwoord.

Na inleveren en controle ontvangt u de juiste antwoorden.

Tevens ontvangt u een evaluatieformulier.

De DCN zorgt verder voor het bijschrijven van de punten in het kwaliteitsregister.

Onderwerpen voor deze e-learning

11Les

Onderwerp: bewegen

Gezondheidsraad: Beweegrichtlijnen 2017
Ontspanning
How Many Steps/Day Are Enough?
Daily step goal of 10,000 steps: A literature review
Toets vragen bewegen

Onderwerp: slapen

Onderwerp: Stress en ontspannen

Onderwerp: Tabak en alcohol

Onderwerp: Algemeen

Gratis

Vereisten

 • Om in aanmerking te komen voor de aantekening ‘leefstijl coaching’ in het KP, moet je als diëtist voldoen aan de volgende criteria:
 • Kwaliteit geregistreerd zijn in het Kwaliteitsregister Paramedici.
 • Affiniteit hebben met de doelgroep
 • Bekend zijn met groepsinterventies
 • Coachende grondhouding hebben
 • Actuele kennis hebben op BRAVO-aspecten en slapen; denk daarbij specifiek aan advies en toeleiden naar structurele aanpak beweging
 • Advies en begeleiding bij ontspanning, met name slaappatroon en ontspanning in relatie tot leefstijl
 • Contacten met het gemeentelijk/sociaal domein, denk aan buurtsportcoaches
0
  0
  U winkelwagen
  Winkelwagen is leegNaar de winkel